REGULAMIN ZAKUPU PRODUKTÓW CYFROWYCH I FIZYCZNYCH NA STRONIE SKLEPU “WIEJSKIE INSPIRACJE”

§1

Postanowienia ogólne

 1. Strona „WiejskieInspiracje.pl”, zwana dalej „Sklepem” prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Agencja Artystyczna NEUTRINO, ul. Herberta 8, 05-501 Piaseczno, zarejestrowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, numer NIP 123-046-25-55, tel. 501 019 334, e-mail: kontakt@wiejskieinspiracje.pl
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta. Klient i Sprzedający zobowiązują się do przestrzegania reguł kupna-sprzedaży zawartych w niniejszym regulaminie.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w PLN. Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki, które są kosztami dodatkowymi.
 6. Istotne właściwości towaru podawane są przy ikonie produktu na stronie internetowej Sklepu. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Sposób składania zamówienia i płatności

 1. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego produktu cyfrowego lub kursu na jeden adres mailowy.
 2. Klient może zamówić dowolną ilość produktów fizycznych, w zależności od ich dostępności.
 3. Obsługę płatności internetowych realizuje operator płatności Przelewy24 – PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068.
 4. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien:
  • Wybrać produkt lub produkty dostępne w Sklepie i dodać je do koszyka.
  • Przejść do koszyka i wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia.
  • Wybrać sposób dostawy oraz metodę płatności w Systemie Przelewy 24.
  • Potwierdzić zamówienie i dokonać płatności.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

§3

Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienie zawierające produkty, zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności przez system płatności online Przelewy24.
 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sprzedający prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie potwierdzenie otrzymania płatności.
 3. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sprzedający poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia lub w trakcie zakładania konta użytkownika. W przypadku dokonania przez Klienta płatności za takie zamówienie, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconych środków.
 4. Sklep realizuje zamówienia w terminie 1-5 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.

§4

Odstąpienie od umowy – Produkty Cyfrowe

 1.  1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania Produktu Cyfrowego ze Sklepu Internetowego lub do momentu wysyłki Produktu Cyfrowego drogą mailową.
 2. 2.  W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków.
 3. 3.  Ze względu na charakter sprzedawanych produktów Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia lub odstąpienia od umowy po pobraniu Ebooka lub kursu. Wyjątek stanowią produkty z gwarancją satysfakcji (zgodnie z informacją o gwarancji).

§5

Reklamacje

 1. Klient może zgłosić reklamacje, w szczególności w przypadku, gdy
  (a) zakupiony Produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się;
  (b) dokona zapłaty za Produkt i w ciągu 48 godzin wciąż nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania Produktu (w przypadku korzystania z zapłaty przez Przelewy24).
 2. Klient może zgłosić reklamację w terminie 14 dni od stwierdzenia wyżej wymienionych niezgodności.
 3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.
 4. Za dzień zgłoszenia reklamacji przez Klienta Sklep uznaje datę przesłanie maila wraz z dokładnym opisem niezgodności na adres mailowy dostępny na stronie internetowej Sklepu, przy czym wiążąca jest data nadesłania maila na adres mailowy Sklepu.

§6

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz otrzymywania od Sklepu materiałów informacyjnych.
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

§7

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. Produkty Cyfrowe, takie jak e-booki, kursy, artykuły, materiały dostępne przez subskrypcję objęte są prawem autorskim, co oznacza bez względny zakaz ich kopiowania, udostępniania, przesyłania, wykorzystywania w całości bądź w części bez zgody autora. W przypadku stwierdzenia takich naruszeń stosowane są odpowiednio przepisy polskiego prawa.

§8

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.